Lansko leto sta zaznamovala žled in mila zima 2013/2014. Posek je bil v lanskem letu tudi zaradi posledic žleda povečan, po oce- nah ZGS (informacija z dne 18. 3. 2015) naj bi znašal 6,35 milijona m3, po mojih ocenah pa okrog 5,8 milijona m3. Sam sicer ocenjujem, da se je lani posek realno povečal za od 20 % do 30 [...]