O Kreativnem centru za les Slovenije

Kreativni center za les Slovenije je namenjen promociji slovenskega lesarstva, pospeševanju prodaje, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju deležnikov znotraj lesne verige. Z vključevanjem kreativni industrij je njegov cilj doseganje večje konkurenčnosti in gospodarske učinkovitosti panoge. Namenjen je lesarskim podjetjem, dobaviteljem v lesni industriji, stanovskim organizacijam, društvom, izobraževalnim ustanovam, združenjem in vsem, ki oblikujejo in zagotavljajo usmeritve, pripravljajo strategije, povezujejo, informirajo in izobražujejo stroko in z njo povezane subjekte. Ustanovitelj Kreativnega centra za les je Design center Slovenije.

Lokacija


Kreativni center za les Slovenije se nahaja v Mestu oblikovanja Slovenija, v nekdanji tiskarni Mladinska knjiga

Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljlana
Tel: 01 431 2222