Na gozdu temelječe industrije imajo potencial, da postanejo gonilna sila za trajnostno in konkurenčno bio-ekonomijo v Podonavju. Vendar pa na makro-regionalni ravni, konkurenčnost na gozdu temelječega sektorja trpi zaradi velikih razhajanj v štirikratni vijačnici sodelovanja, nizke ravni na znanju temelječih dejavnosti, šibke inovacijske kulture, zlasti v jugovzhodnih regijah, nizko stopnjo internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij, nezadostnega transnacionalnega sodelovanja na nivoju grozdov in institucionalni ravni ter težav pri komercializaciji raziskovalnih rezultatov. Poleg tega je sektor prizadet zaradi podnebnih sprememb, tekmovanja za lesne vire, spreminjajočih se življenjskih potreb, vse večje zahtevnosti proizvodnih procesov in pomanjkanja prenovljene kvalificirane delovne sile.

Na podlagi rezultatov projekta Interreg SEE, ID:WOOD je glavni cilj projekta FORESDA, podpreti preoblikovanje tradicionalnih, na gozdu temelječih industrij v trajnostna proizvodna območja z inovativnim medsektorskim in transnacionalnim pristopom:
• razvojem in podpori medsektorskim mrežam za sodelovanje in inovacijskih projektov, kot motorja za generiranje idej,
• implementacijo medsektorskih pilotov inovativnega okolja kot fizičnih in virtualnih prostorov sodelovanja,
• Vzpostavitvijo potrebnih podpornih zmogljivosti v grozdih, posrednikih, raziskovalnih organizacijah in oblikovalcih politike.

Projekt je začel januarja 2017 in bo trajal 30 mesecev.

Partnerstvo:
CyberForum e.V., Regional Economic Development Agency of Northern Black Forest in inno AG iz Nemčije,
Lesarski grozd in Gozdarski inštitut iz Slovenije,
Salzburg University of Applied Sciences iz Avstrije,
Zala County Foundation for Enterprise Promotion iz Madžarske,
Croatian Wood Cluster iz Hrvaške,
KO-FA Association – legal entity of the PRO WOOD Regional Wood Cluster iz Romunije,
Furniture Cluster iz Bolgarije,
University of Belgrade – Faculty of Forestry iz Srbije ter
Zenica Development Agency in Agency for economic development of Municipality Prijedor “PREDA-PD” iz B&H.

7. marca 2017 bo na Gozdarskem inštitutu uvodni dogodek na projektu, odprt za javnost.
Program dogodka ter prijave TUKAJ.