Vrata so pomemben gradbeni element, ki zagotavljajo zvočno izolacijo stavbe in njenih prostorov. V nekaterih primerih (kot so bolnišnice, hoteli, wellnes centri, medicinski centri in vhodi v stanovanja), so vrata temelnjega pomena za zagotavljanje udobja in zmanjševanja hrupa.

Razviti in izdelati vrata, ki so cenovno konkurenčna, visoko zvočno izolativna in hkrati okolju prijazna, predstavlja velik izziv. Projekt Eco-Silentwood poskuša najti ustrezno rešitev za ta problem. Glavni cilj projekta je razviti izdelek, ki bo zagotavljal visoko zvočno izolativnost z uporabo okolju prijaznih materialov.

Projekt je nadaljevanje predhodnega projekta Silentwood (7.Okvirni program, 2010-2013) in je financiran v okviru programa Obzorje 2020, program SME Instrument. Projekt se je začel maja 2015 ter bo trajal 24 mesecev. Na projektu sodelujejo tri MSP; Pado-Elementebau GMBH iz Nemčije, Lualdi SPA iz Italije in Melu d.o.o. iz Slovenije. Kot podpogodbeniki pa na projektu sodelujejo še; CETEM – Tehnološko razvojni center za les in pohištvo regije Murcia in Razvojni center Tecnologia Avanzadas Inspiralia  iz Španije ter  Lesarski grozd iz Slovenije.

Trenutno so izbrani najbolj obetavni naravni materiali, ki bodo zamenjali nekatere ekološko manj ugodne materiale iz prejšnjega projekta Silentwood. Izdelani so bili tudi prvi vzorci konstrukcije vrat s katerimi se bo dosegalo želene končne akustične in termoizolativne lastnosti. Pokazala so se določena vprašanja, katere so partnerji skrbno preučili in jih bodo rešili  pred začetkom izdelave končnih prototipov vrat. Partnerji vpeljujejo  tudi izboljšave v proizvodnih postopkih po principih vitke proizvodnje (Lean manufacturing), s katerimi bodo še znižali stroške proizvodnje novih vratnih kril.

Več si lahko preberete na povezavi: http://www.ecosilentwood.eu/